Boön

Boön

Boön är en historisk plats. Det var på Boön de första anläggningarna, enligt kungligt direktiv förlades när staden Karlshamn grundades. Idag återstår endast ett antal minnesmärken, de flesta väl dolda under vegetation och nästan osynliga för ögat.