Nyare bilder Karlshamns Kastell

Nyare bilder Karlshamns Kastell

Kastellmuren mot norr

Kruthuset

Infanteribaracken

Syrenerna i blommning

Vy över Kastellet mot söder

Östra porten

Kastellmuren mot söder

Infanteribaracken

Magasinet

Salutkanon

Slätten Kastellet mot söder

Kruthuset

Infanteribaracken

Norra Brunnen

Artilleriplats södra muren

Östra porten