Hem

Kapitelmästaren
Castellanernas planeringen för vårens och sommarens aktiviteter är i full gång.
Kommunens Kastellkommitté, med representanter från Castellanerna, Lions,
Teatersmedjan och kommunen har haft möte och lagt upp riktlinjerna för sommaren
på Kastellet.
Från kommunens sida har perioden med fria båtresor utökats. Det ger karlshamnsborna
möjlighet att under helgerna åka ut till Kastellet när syrenerna blommar och näktergalen
sjunger som mest. Från Sällskapets sida planerar vi att under våren och försommaren ha
kastellvärdar på plats och genomföra guidade visningar.
Ett grupp nya guider har utbildats under hösten och vintern och står nu beredda att visa
både Kastellet och Boön.
I mars hade Sällskapet sitt årsmöte med god uppslutning. En av punkterna på dagordningen
var förslaget till nya stadgar som med några justeringar godkändes. Förslaget bordlades och
kommer att tas upp igen vid höstmötet för beslut och då ersätta de gamla stadgarna från 2005.
Vid årsmötet valdes också nya ledamöter till ordenskapitlet som nu består av åtta ledamöter.
Några av dem har tidigare varit adjungerade i ordenskapitel men är nu fullvärdiga ledamöter
som vi hälsar välkomna till ledningsarbetet.