Hem

Från Kapitelmästaren

Förhoppningar om en virusfri sommar 2022.

Även om läget idag inte tyder på det så hoppas vi i Historiesällskapet Castellanerna att det ska finnas möjlighet att guida intresserade besökare på Kastellet och Boön under sommaren 2022.  

Kastellet och Boön bär båda på en spännande historia som på många sätt kan knytas till staden Karlshamns utveckling från danskt fiskeläge till modern hamnstad. Ett besök på Kastellet och Boön är även en naturupplevelse. Kastellet i försommartid bjuder på en explosion av syrendoft och Boöns skiftande natur med skog och hav ger ett starkt intryck.

För de som själva vill gå runt på öarna finns vandringsleder med skyltar vars texter gör nerslag i historien.      Sällskapet Castellanernas stipendium 2022

Sällskapet Castellanernas årliga stipendium till en elev på Vägga gymnasieskola tilldelades i år Stella Ekelund i klass EK19a. I sitt fördjupningsarbete berättar Stella om tillkomsten av Strömma bomullsspinneri och vad fabriken har haft för betydelse för både ägare och anställda. Stella skriver om importen av maskiner från England vilket gjorde att den industriella revolutionen kunde nå Blekinge och Karlshamn. Stella tar också upp baksidan av verksamheten som barnarbete och sänkta löner under lågkonjunkturer.

Stipendiesumman är på 1000 kronor.


Strömma Bomullsspinneri
(PDF-.fil )                   

Stella Ekelund