Hem

Sällskapet Castellanernas stipendium

Sällskapet Castellanernas årliga stipendium till en elev på Vägga gymnasieskola tilldelades i år två elever.  Matilda Nejbo ES20 och Amanda Kjellsson Na19b har båda skrivit arbeten om den lokala historien men utifrån två olika perspektiv. Medan Matilda i sitt arbete utgår ifrån statyer i Karlshamn har Amanda valt att fördjupa sig i hur det var att leva i Karlshamn under 1800-talet. I fem olika statyer har Matilda tolkat tidsandan och hur den påverkat människor i staden. Amanda har tittat närmare på hur människor var klädda, vad man åt men också hur näringar och ekonomin fungerade.

Att det i år blev två stipendiater beror på att Väggaskolans lärare som undervisar i historia inte kunnat sätta det ena arbetet före det andra och därför föreslog att stipendiet skulle delas. Sällskapet Castellanerna har beslutat att båda flickorna ska tilldelar vars ett stipendium.

Stipendiesumman är på 1000 kronor.


Sällskapet Castellanernas stipendium 2021 har tilldelats eleverna vid Vägga gymnasium Amanda Kjellsson och Matilda Nejbo..

Hur var livet i Karlshamn på 1800-talet? 

Amanda Kjellsson Na 19b 

 

Statyer i Karlshamn

Matilda Nejbo ES20

Castellanernas historiequiz

Historiequizet i senaste numret av Kommendantbladet väckte inget större intresse åtminstone när det gällde att skicka in svaren. Endast ett fåtal svar hade inkommit när tiden gick ut. Som segrare i quizet drogs Tore Andersson. Stort grattis till Tore som vinner ett presentkort hos Lundins bokhandel.

Rätta svar