Stipendium 2024


Sällskapet Castellanernas stipendium 2024

Sällskapet Castellanernas stipendium för 2024 tilldelades i år Maja Engkvist och Folke Hoffner. I sina gymnasiearbeten har Maja valt att fördjupa sig i Elleholms historia och intresset fördagens historiker och arkeologer. Folkes uppsats handlar om ingenjören Axel Tengvalls betydelse för Karlshamns utvecklig med bland annat industriutveckling från äldre till modern teknik.

 Sällskapet Castellanernas stipendium delas årligen ut till en elev på Vägga gymnasieskola som i någon form av arbete berättar om den lokala historien.

Enligt gymnasienämnden på Väggaskolan är deras arbeten likvärdiga och menar därför att stipendiet ska delas mellan dem. Från Castellanernas sida väljer vi stället att dela ut två stipendier som vardera består av ett diplom och 1 000 kronor.  

 

Elleholm – Staden som fortfarande lever           En Smyckad Pionjär i Karlshamns 
(PDF-fil)                                                                         Industriella historia (PDF-fil)

Maja Engkvist                                                              Folke Hoffner


< Tillbaka >

 Folke Hoffner - Benny Olander Castellanerna - Maja Engkvist