Föreläsningar

Föreläsningar 2021

Med anledning av det rådande läget beträffande Covid -19 så har inga föreläsningar genomförts under 2021.