Föreläsningar

Föreläsningar 2021

Med anledning av de restriktioner och allmänna råd som utfördats av folkhälsomyndigheten gällande Covid -19 så har inga föreläsningar inplanerats.