Äldre bilder Karlshmns Kastell

Äldre bilder Karlshamns Kastell

Foto över Kastellet mot öster. Till höger på fotot i höjd med byggnaden kan man urskilja att delar av muren rasat.

Foto över delar av den östra muren med kruthuset och flaggstången. Porten leder ut mot det östra hamninloppet.

Utsikt mot norr och Karlshamns södra delar från Kastellets hamn.

Fotot taget före 1903.

Foto över Kastellet mot norr. Den gamal proviantmästerbostaden och bageriet till vänster revs vid slutet av 1950-talet.

Foto på Kastellets Kruthus mot väster.

Stadssiluett. Fotot taget mot norr från Kastellet före 1909. Den gamla infanteribaracken är riven och syrenerna har börjat få fäste i klipp-skrevorna. Längst nere till höger skymtar kruthusets gavel.

Foto mot väster på Kastellets flaggstång som restes 1780.

Foto på Kastellets västra mur. Fotot är taget från piren vid det västra hamninloppet.

Bryggorna på Kastellet. Bryggan i förgrunden uppförd 1812.

Fotot taget före 1903.

Fotot på delar av den södra muren med porten till hamnen och bryggan. Fotot är taget före 1915.

Foto på Kastellets kruthus mot norr.

Stadssiluett. Fotot taget mot norr från Kastellet före år 1910.

Fotografi av en tavla som visar Kastellets norra mur in mot Karlshamns södra del. På tavlan, som är målad efter anläggandet av vågbrytaren 1845 syns Kastellets salutbatteri.

Foto över Kastellet mot norr. Brunnen och det gamla magasinet.