Stipendium 2021

Sällskapet Castellanernas stipendium 2021

Sällskapet Castellanernas årliga stipendium till en elev på Vägga gymnasieskola tilldelades i år två elever.  Matilda Nejbo ES20 och Amanda Kjellsson Na19b har båda skrivit arbeten om den lokala historien men utifrån två olika perspektiv. Medan Matilda i sitt arbete utgår ifrån statyer i Karlshamn har Amanda valt att fördjupa sig i hur det var att leva i Karlshamn under 1800-talet. I fem olika statyer har Matilda tolkat tidsandan och hur den påverkat människor i staden. Amanda har tittat närmare på hur människor var klädda, vad man åt men också hur näringar och ekonomin fungerade.

Att det i år blev två stipendiater beror på att Väggaskolans lärare som undervisar i historia inte kunnat sätta det ena arbetet före det andra och därför föreslog att stipendiet skulle delas. Sällskapet Castellanerna har beslutat att båda flickorna ska tilldelar vars ett stipendium.

Stipendiesumman är på 1000 kronor.

Hur var livet i Karlshamn på 1800-talet? (PDF-.fil )                Statyer i Karlshamn (PDF-.fil)     
Amanda Kjellsson Na 19b                                                             Matilda Nejbo ES20


< Tillbaka >

Sällskapet Castellanernas stipendium 2021 har tilldelats eleverna vid Vägga gymnasium Amanda Kjellsson och Matilda Nejbo..