Stipendium 2023


Sällskapet Castellanernas stipendium 2023

Sällskapet Castellanernas stipendium för 2023 tilldelades i år Alexander Andersson och Oliver Alvefjäll. I sina gymnasiearbeten har båda valt att fördjupa sig om brännvinskungen L. O. Smiths uppgång och fall. På frågan om varför de valt att skriva om just L. O. Smith blev svaret att han var en intressant person som under sin levnad lyckades skapa en förmögenhet men också förlora den för att dö utfattig. Smith hade också en stark koppling till Karlshamn där han vuxit upp och sedermera etablerade en betydande spritreningsfabrik.

Sällskapet Castellanernas stipendium delas årligen ut till en elev på Vägga gymnasieskola som i någon form av arbete berättar om den lokala historien. Både Oliver och Alexander har på ett bra sätt fångat L. O. Smiths liv och gärning och hans kopplingar till Karlshamn. Enligt gymnasienämnden på Väggaskolan är deras arbeten likvärdiga och menar därför att stipendiet ska delas mellan dem. Från Castellanernas sida väljer vi stället att dela ut två stipendier som vardera består av ett diplom och 1 000 kronor.  


Kungen Som Ingen Känner Till (PDF-fil)

Alexander Andersson

Hur lyckades L O Smith bli så framgångsrik? (PDF-fil)

Oliver Alvefjäll       


< Tillbaka >

            Alexander Andersson             Oliver Alvefjäll